Revista Românească de Studii Axiologice

RRSA ©Publicație IFIASA, Romania

 
gallery/ifiasa
gallery/logorrsa

ISSN 2668-7941 online

ISSN 2668-7933 print

gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos
gallery/linie jos

Revista Românească de Studii Axiologice

​​​​​​​

Numărul 3, Anul II, Ianuarie 2021


Ideas Forum International Academic and Scientific Association, IFIASA.

gallery/cover rrsa

4 - 5 Prefată

Full Text | PDF

Authors: Pr. Conf. Univ. Dr. Alexandru-Corneliu ARION

https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3

 

     * STUDII ȘI ARTICOLE

                   

6-15 VALOAREA ŞI DEMNITATEA PERSOANEI UMANE ÎN LUMINA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE

Abstract | Full Text | References | PDF

Authors:  Pr. Prof. Dr. Florea ŞTEFAN,

https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.6-15                                             

 

16-38 TEOLOGIA ȘI ȘTIINȚA ÎN DIALOG. REPERE ȘI PERSPECTIVE
Abstract | Full Text | References | PDF
Authors:  Conf. Univ. Dr. Ion Marian CROITORU, 
https://doi.org/10.26520/rrsa2021.2.3.16-38

 

39-45 EPISCOPUL ȘI / SAU RECEPTAREA SOBORNICEASCĂ A KATHOLICITĂȚII (ΚΑΘΟΛΙΚΉ) BISERICII
Abstract | Full Text | References | PDF
Authors:  Pr. Lect. Dr. Adrian D. COVAN, 
https://doi.org/10.26520/rrsa2021.2.3.39-45

 

46-59 SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG ȘI EXPERIENȚA PERSONALĂ  A VEDERII LUMINII DIVINE

Abstract | Full Text | References | PDF

Authors: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ, Lect. Univ. Dr. Stelian PAȘCA-TUȘA, Drd. Bogdan ȘOPTEREAN, 

https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.46-59

 

60-72 PERSPECTIVELE SPIRITUALE ALE MINŢII UMANE LA SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

Abstract | Full Text | References | PDF

Authors: Lect. Univ. Dr. Gina Luminița SCARLAT, 

https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.60-72

 

73-79 UN REPER FUNDAMENTAL AL ESHATOLOGIEI: DISTINCȚIA DINTRE NECREAT ȘI CREAT, DAR NU ȘI INCOMPATIBILITATEA 

COMUNIUNII LOR

Abstract | Full Text | References | PDF

Authors: Asist. univ. dr. Mădălin-Ștefan PETRE, 

https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.73-79

 

80-92 SFÂNTUL CIPRIAN AL CARTAGINEI, EPISTOLA: DE MORTALITATE  - DESPRE CONDIȚIA MURITOARE A OMULUI-
ATITUDINEA CREȘTINULUI ÎN TIMPUL PANDEMIEI ȘI PUTEREA CREDINȚEI. UN CUVÂNT ACTUAL PENTRU CONTEXTUL COVID-19 -

TRADUCERE, INTRODUCERE ȘI NOTE

Abstract | Full Text | References | PDF

Authors: Prof. Dr. Marin BUGIULESCU,

https://doi.org/10.26520/rrsa.2020.1.2.80-92