RRSA ©Publicație IFIASA, Romania

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online
ISSN 2668-7933 print

 Politica editorială- Scop

Revista Românească de Studii Axiologice (RRSA) a luat ființă din dorința de pune la dispoziție comunității educaționale studiile și cercetările științifice publicate de IFIASA. Revista Românească de Studii Axiologice publică studii științifice pentru societatea cunoașterii, scrise de cercetători care s-au remarcat în domeniul lor de specializare. RRSA publică articole originale care privesc domeniile: Antropologia, Istoria și Filozofia științei, Cercetarea interdisciplinară în Stiințele Umaniste, Stiințele Sociale, Literatura, Pedagogia, Filozofia, Studii Religioase și Teologie, Sociologie.

Revista Românească de Studii Axiologice este o publicație anuală/bianuală, cu acces deschis. Utilizatorii pot citi, descărca, copia, distribui, imprima, căuta, crea link-uri către textul complet al articolelor. În conformitate și continuitate cu obiectivele stabilite de IFIASA, care reprezentă la nivel academic național și internațional un forum promotor al ştiinței, credinței și educației, Revista Românească de Studii Axiologice propune comunității educaționale românești publicarea celor mai importante studii inter-disciplinare, precum şi unele cercetări științifice relevante pentru diseminarea valorilor axiologice.

Procedura editorială

Manuscrisele trimise sunt evaluate pentru conținutul lor științific, în mod egal pentru toți autorii fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică. Trimiterea spre publicare în RRSA a unui material presupune recunoașterea faptului că acesta nu a mai fost publicat, nici nu este trimis spre publicare în altă parte, precum și acordul autorilor cu cerințele de mai jos.

Materialele considerate în afara scopurilor editoriale anuntate ale RRSA sau lipsite de interes pentru cititori nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Aceasta situatie nu reflecta neaparat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editoriala a revistei. Manuscrisele nepublicate nu vor fi returnate autorilor.

Procesul de recenzare (peer-review)

Jurnalul RRSA respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.

Comitetul redacțional se obligă de a asigura protecția datelor cu caracter personal. Trimiterea de articole implică consimțământul dat de către autori editorilor cu privire la publicarea on line a următoarelor: nume, prenume, afiliere, adresa instituției, adresa e-mail cât și in cazul condițiilor de recenzare și publicare (recenzare; stocare pe durata procesului de recenzare; arhivare pe o perioada nedeterminata – pentru lucrările acceptate, respectiv timp de o săptămână – pentru lucrările respinse, perioade calculate de la data transmiterii deciziei privind încadrarea articolului). Manuscrisul va fi trimis, sub anonimat, către doi referenți, specialiști în domeniul tematic al studiului, pentru evaluarea oportunității științifice a publicării acestuia în RRSA. Pentru asigurarea anonimatului, autorii sunt rugați să folosească referiri impersonale la propriile publicații anterioare. Referenții sunt aleși de către redactorul-șef, prin consultare cu membrii colegiului editorial. Autorii sunt invitați să propună Redacției doi referenți posibili și să trimită acesteia afilierea instituțională și adresa completă (poștală și e-mail) a persoanelor propuse. Autorii vor fi informați prompt de primirea materialului la Redacție. Autorii sunt avertizați că procesul de recenzare poate dura, în unele cazuri, 4-6 luni. De îndată ce Redacția primește răspunsul referenților, autorii sunt înștiințați de rezultatul privind acceptarea manuscrisului. Publicarea este prevăzută, de regulă, în primul număr al RRSA după acest anunț. În cazul în care referenții au opinii divergente semnificative, Redacția solicită opinia unui al treilea referent. În urma referatelor, autorilor li se poate solicita să revizuiască manuscrisul conform observațiilor referenților. La fiecare observație a referenților, autorii vor preciza în ce măsură se conformează sau vor justifica opțiunea de a păstra redactarea inițială.

Informații privind drepturile de autor

IFIASA permite accesul deschis la articolele care urmează să fie publicate în condițiile Licenței Creative Commons Atribuire Non-Comerciale. Această licență asigură că autorul este atribuit în mod corespunzător și pe deplin autorului său și că IFIASA este recunoscut ca locul original de publicare.

Acces deschis

Articolele publicate în Proceedings IFIASA vor fi distribuite în termenii și condițiile Contractului de autor.

IFIASA oferă acces deschis imediat la conținutul său pe principiul că punerea la dispoziție gratuită a cercetării publicului sprijină un schimb global mai mare de cunoștințe:

1. oricine are acces gratuit și nelimitat la textul integral al articolelor publicate în Proceedings IFIASA;

2. lucrările sunt eliberate imediat în format de acces deschis

3. De cele mai multe ori, publicația cu acces deschis este susținută de autori prin plata unui preț relativ scăzut pentru articolele acceptate.

Declarație de confidențialitate

Numele și adresele de e-mail introduse pe site-ul acestui jurnal vor fi folosite exclusiv în scopurile declarate ale acestui jurnal și nu vor fi puse la dispoziție în niciun alt scop sau nici unei alte părți. Dacă evaluarea articolului este pozitivă, pentru publicare în RRSA, Autorii vor susține acest lucru astfel:

TAXE AUTORI

Taxa de publicare. Pentru Autor 350 RON Online / Print

RRSA Ifiasa percep următoarele taxe de autor.

Trimitere articol: 0,00 

Autorii nu sunt obligați să plătească o taxă de trimitere a articolului ca parte a procesului de trimitere pentru a contribui la costurile de revizuire.

Taxe de imprimare și acces deschis: 350,00 (RON)

Pentru a oferi acces deschis, revista noastră folosește un model de afaceri pentru a compensa cheltuielile, prin perceperea unei taxe de acces deschis autorilor, instituțiilor sau finanțatorilor pentru fiecare articol publicat. Aceste taxe includ cele de producere a revistei, găzduire online și arhivare. Capacitatea autorilor de a plăti taxa de acces deschis NU influențează procesul de evaluare inter pares. Nicio taxă nu poate fi plătită înainte de decizia finală pozitivă a recenzenților și a redactorului responsabil, cu privire la articolul propus a fi evaluat în vederea publicării. În mod excepțional, autorii din țările în curs de dezvoltare pot propune o cerere de grant consiliului de administrație, pentru acoperirea parțială a acestei taxe de acces deschis.

Politica de plagiat

Colegiul editorial este foarte strict în privința plagiatului. IFIASA consideră că a lua ideile și munca altora fără a le acorda credit este nedrept și necinstit. Colegiul editorial își păstrează autoritatea absolută de a respinge procesul de revizuire a unui manuscris trimis dacă este suspect de plagiat sau supus plagiatului. Toți autorii sunt rugați să evite orice conflict de interese, actual sau potențial, cum ar fi relații financiare, personale sau de altă natură cu persoane sau organizații care ar putea influența în mod necorespunzător publicarea lucrărilor lor.

Politica editorului

Pe baza recomandărilor recenzorilor, editorii decid dacă un articol este acceptat pentru publicare. Comitetul de redactare va publica orice corectare, clarificare, retragere și scuze care sunt necesare articolelor/reviews, astfel încât informațiile prezentate să respecte adevărul și să nu prejudicieze prestigiul revistei. Editorii pot solicita modificări de conținut sau format.

IFIASA- Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

Trimiteți articole pentru RRSA

Vă rugăm să trimiteți articolul în formatul editabil Microsoft Word.

Persoana care face trimiterea trebuie să fie (un) autor al manuscrisului.

Notă: RRSA operează un proces de evaluare inter pares dublu-orb.

Fișierele suplimentare se trimit prin e-mail la: ifiasa@yahoo.com

Ghid de pregătire a manuscrisului

Autorii trebuie să urmeze Ghidurile de pregătire a manuscrisului înainte de trimitere.