Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online
ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Volume 2, Number 3 (January 2021)
Open Access
PREFATA

Full Text | Download | PDF

Authors: Conf. Univ. Dr. Alexandru-Corneliu ARION

Open Access

VALOAREA ŞI DEMNITATEA PERSOANEI UMANE ÎN LUMINA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE

Authors: Prof. Dr. Florea ŞTEFAN
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 3 (January 2021)
Page range: 6 - 15

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.6-15

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

TEOLOGIA ȘI ȘTIINȚA ÎN DIALOG. REPERE ȘI PERSPECTIVE

Authors: Conf. Univ. Dr. Ion Marian CROITORU
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 3 (January 2021)
Page range: 16 - 38

Doi: https://doi.org/10.26520/rrsa2021.2.3.16-38

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

EPISCOPUL ȘI / SAU RECEPTAREA SOBORNICEASCĂ A KATHOLICITĂȚII (ΚΑΘΟΛΙΚΉ) BISERICII

Authors: Lect. Dr. Adrian D. COVAN
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2 Number 3 (January 2021)
Page range: 39 - 45

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.39-45

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

SFÂNTUL SIMEON NOUL TEOLOG ȘI EXPERIENȚA PERSONALĂ A VEDERII LUMINII DIVINE

Authors: Prof. Univ. Dr. Ioan CHIRILĂ, Lect. Univ. Dr. Stelian PAȘCA-TUȘA, Drd. Bogdan ȘOPTEREAN
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 4 (January 2021)
Page range: 46 - 59

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.46-59

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

PERSPECTIVELE SPIRITUALE ALE MINŢII UMANE LA SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL

Authors: Lect. Univ. Dr. Gina Luminița SCARLAT
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 3 (January 2021)
Page range: 60- 72

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.60-72

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

UN REPER FUNDAMENTAL AL ESHATOLOGIEI: DISTINCȚIA DINTRE NECREAT ȘI CREAT, DAR NU ȘI INCOMPATIBILITATEA COMUNIUNII LOR

Authors: Asist. Univ. Dr. Mădălin-Ștefan PETRE
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 3 (January 2021)
Page range: 73- 79

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.73-79

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.

Open Access

SFÂNTUL CIPRIAN AL CARTAGINEI, EPISTOLA: DE MORTALITATE - DESPRE CONDIȚIA MURITOARE A OMULUI. TRADUCERE, INTRODUCERE ȘI NOTE

Authors: Prof. Dr. Marin BUGIULESCU
Published Online: 27 January 2021
Volume & Issue: Volume 2, Number 3 (January 2021)
Page range: 95 - 100

DOI: https://doi.org/10.26520/rrsa.2021.2.3.80-92

Revista Românească de Studii Axiologice

ISSN 2668-7941 online; ISSN 2668-7933 print

©Publisher IFIASA, Romania

Download | Abstract | Full Text | References |PDF

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

IFIASA Ideas Forum International Academic and Scientific Association (IFIASA) is a cultural-educational organization of distinguished members engaged in academic and scientific research.